Tidermans-bageri.se

”SEO förtär sig själv som en låga.
Den kan inte brinna för alltid, den måste slockna, och vetskapen om dess slut förgör den när den brinner som bäst.”
Tidermans-bageri.se, 2021.